Kereskedelmi feltételek

1. Lapvető meghatározások és fogalmak

Cím visszatérő / árucsere:
Bellago
GLS Európa u. 2. „GLS visszáru raktár”
2351 Alsónémedi
HU - Hungary

Bankárok: OTP Bank: 11737007-23716177

Érintkezés
E-mail: [email protected]

I.
1. Ezek az általános kereskedelmi feltételek (tovább csak „ÁKF”) a FORTUNA TRADE s.r.o. társaság, székhely:  Petrovice 457, 013 53, Slovakia, IČO (szervezet azonosító szám): 48295574, DIČ (adóazonosító szám): 2120134577, IČ DPH: SK2023342222  a Žilina Kereskedelmi Cégjegyzék: Žilina, odd. Sro, vl.č.64351/L , valamint a vásárló (tovább csak „vásárló“)  jogait és kötelességeit  foglalják magukba az eladó álltal üzemeltetett www.bellago.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása során és elválaszthatatlan részei az eladó és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződésnek (távollélők között megkötött szerződés) amely az interneten - elektronikus üzleten kereszlül történik. (tovább csak „szerződéses felek“)

2. Ezek a ÁKF Magyarország területén érvényesek elektronikus úton történő vásárlás esetén  a bellago.hu weboldalról.

3. Az eladó jogosult az ÁKF egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a bellago.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az eladóra, mind pedig a vásarlóra nézve kötelező erővel bír. Az ÁKF eladó által történő módosítása nem érinti a közzététel előtt létrejött szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁKF irányadó.

4. Minden kérdésben a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

5. A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra  azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.

Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

6. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a bellago.hu webáruházon keresztül. A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a bellago.hu weboldalon történik. A vásárló köteles valós adatokat megadni. Ezeket az adatokat változás esetén  a vásárló köteles haladéktalanul módosítani, mert az adatok valósága és pontossága közvetlen hatással van a termékek szállítása.

7. Az elektronikus megrendelésnek az elektronikus úton elküldött elektronikus űrlapot számítjuk, amely tartalmazza a vásárlóról szóló információkat, a megrendelt termékeket a bellago.hu weboldalról és a megrendelés teljes összegét, ill. a szállítási költségeket, a webáruház rendszerével feldolgozva. 

8. Terméknek az összes bellago.hu árjegyzékében feltüntetett árut értjük.

II. Megrendelés

1. Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlap megfelelően van kitöltve és valódi adatok szerepelnek rajta.

2. Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy elfelejtette bejelentkezési adatait (jelszavát), vagy a jelszó egy harmadik személy kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.

3. A felvett elektronikus megrendelés szerződési ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére és kötelezi a vásarlót mindaddig, ameddig az eladó köteles a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni.

4. Az adásvételi szerződés az eladó és a vásárló között a kötelező elektronikus megrendelés jóváhagyásával jön létre a rendszerben. Az eladó köteles e-mailben jóvá hagyni az elektronikus megrendelést és annak tartalmát (a vásárló e-mail címére, amely az elektronikus megrendelésben szerepel) és mindezt halaszthatatlanul, legkésőbb 24 órán belül a felvett elektronikus megrendeléstől, különben az adásvételi szerződés nem jött létre a két fél között. A vásárló köteles ellenőrizni az e-mail fiókjában (beleértve a spam-ot), hogy 24 órán belül  kapott visszaigazoló e-mailt az eladótól. A vásárló köteles utánnanézni az elektronikus megrendelés tartalmának  e-mailben is. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben köteles arról halaszthatatlanul értesíteni e-mailen keresztül az [email protected] az eladót.

5. Az elektronikus megrendelés  lényeges tartozékai a következőek:

5. 1 A vásárló azonosítása, azaz cég neve vagy keresztnév és vezetéknév, lakóhely/székhely, cégazonosító számok, és kapcsolat (telefon és e-mail)

5. 2. A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint leírása,

5. 3. A megrendelt termék mennyisége,

5. 4. A kézbesítés címe (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti, hogy az áru a lakhelyre/székhelyre szállítandó),

5.6 A szállítás pillanatát (nap, óra) ha a vásárló és az eladó különböző módon egyeztek meg mint ahogyan az ÁKF-ben fel van tüntetve,

5. 7. A meghatalmazott személy neve valamint vezetékneve, aki jogosult átvenni a megrendelt termékeket (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti hogy a szállított terméket a megrendelő, vagy annak alkalmazottja veheti csak át)

6.  Ha a megrendelés nem fogja tartalmazni a tartozékokat a 5.1 – 5.7 pont szerint, akkor az nem teljes megrendelésnek fog számítani. Az eladó ilyen esetben megpróbálja felvenni a kapcsolatot a vásárlóval és felhívni a figyelmét a hiányokra, amelyek az elektronikus megrendelésben keletkeztek. Abban a pillanatban, ahogy az eladó kézhez kapja a teljes megrendelést minden szükséges adattal a megrendelést teljesnek számít.

7. Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a vásárló által kiválasztott termékeket a vásárló választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a vásárló pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁFK-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.

8. A bellago.hu weboldalon keresztül történő vásárlás során létrejött adásvételi szerződés kizárólag a szerződéses felek közös megegyezésével módosítható.

III. A megrendelés törlése

1. A vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen ok megadása nélkül  az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt.

2. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét ezekben az esetekben:

2. 1. Utánvétes megrendelés  esetén, ha azt nem volt lehetséges megerősíteni (hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető a vásárló, nem válaszol az e-mailekre)

2. 2. A terméket már nem  gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagy mértékben megváltozott az ára. Ha fennáll egy ilyen szituáció, az eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a vásárlóval megállapodás céljából és a további lépésekkel kapcsolatosan. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész vételárat, vagy annak egy részét ez az összeg visszatéríthető 14 napon belül a vásárló által megadott bankszámlaszámra, kivéve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.

IV. Fogyasztói szerződések és elállási jog

1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződes elektronikus módon jön létre az interneten keresztül (távollélők között megkötött szerződés) a vásárlónak joga van az általános szabályokból kifolyó határidőn felül azaz 14 naptári napon belül a termék kézbesítését követően elállni a szerződéstől indoklás nélkül.

2. A vásárló értesítése a adásvételi szerződéstől való elállástól az eladónak elküldve kell legyen  (telefonom keresztül, postai úton, e-mailben...)az elállási határidőn belül, valamint az eladónak haladéktalanul, de legkésőb az elállás közlésétől számitott 14 napon belül a terméket vissza kell küldeni eredeti állapotban, minden irattal és dokumentációval, amelyeket kézhez kapott a vásárló. A gyors ügyintézés érdekében a terméket a következő címre küldje:

Bellago
GLS Európa u. 2. „GLS visszáru raktár”
2351 Alsónémedi
HU - Hungary

3. A vásárló elállásával az interneten megkötött adásvételi szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre. Az eladó kötelessége visszavenni a terméket és a vásárlónak 14 napon belül a vételi szerződés elállásától számítólag visszaküldeni pénzét a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként a termék megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt is. A termék visszaküldésével járó költségeket a vásárló csak abban az esetben állja, ha a termék teljes mértékben megfelelt a kvalitatív követelményeknek és nem volt hibás.

4. Abban az esetben, ha a vásárló nem teljesíti valamelyiket a fentebb említett feltételek közül az eladó nem fogja elismerni az elektronikus megrendeléstől – adásvételi szerződéstől való elállást és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót fogják terhelni.

5. Az eladó nem köteles visszafizetni a vásárló által kifitetett  vételárat a 3. pont alapján mielőtt a vásárló által visszaküldöt termék kézbesítve lessz neki, vagy amíg a vásárló kétséget kizáróan nem igazolja a termék visszaküldését az eladónak.

V. Árak

1. Az eladó által kínált termékek vásárlási ára a bellago.hu weboldalon keresztül mindig az adott termék mellett található. A vásárlási ár mindig ÁFA-val van feltüntetve, ha nincs másképp meghatározva.

2. Az eladó fenntartja a jogokat egyoldalúan igazítani (fel/le) a termékek árait a bellago.hu weboldalon azzal, hogy az új árak a feltüntetés napjától érvényesek. Ez az igazítás nem vonatkozik a vásárló által előzőleg megrendelt termékre.

VI. Szállítási költség

Az árutípustól függően a küldemény 1-3 napon belül kerül kiszállításra, minden termék mellett pontos információ található. A küldeményeket az elküldés után a GLS futárszolgálat szállítja. A szállító általi kézbesítés általában 2 munkanapig tart.
24.500 Ft alatti rendelés esetén 1.200 Ft szállítási költséget számlázunk.
24.500 Ft fölötti rendelés esetén a szállítás INGYENES

VII. Fizetési feltételek

 A vételár és a szállítási költség  fizetése forintban történik. Az eladó egy, az alábbiakban felsorolt fizetési módot fogadja el:
- Csomagküldő szolgálatnál a termékek fizetése UTÁNVÉTTELLEL történik. Ennél a fizetési formánál a vásárlónak a teljes árat (termék+szállítás) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni.

- FIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL: Ennél a formánál a vásárlónak csomagküldő szolgálattal kézbesítjük a megrendelt terméket a teljes összeg térítése után, amit kiegyenlíthet a következő számlaszámra:
Bankárok: FIO

VIII. Szállítási feltételek

1. Az elektronikus úton megrendelthető áru kínálata az áru elérhetőségének függvényében változik. Az eladó minden igyekezetével a legrövidebb szállítási időn belül próbálja az árut átvételre bocsátani, amely a raktáron lévő termék esetén 2 munkanap és a raktáron nem lévő termék esetén max. 14 nap (általában  3 – 7 munkanap) a megrendelés elfogadását követően. A kézbesítési idő változhat az egyes termékek elérhetőségének függvényében. A választott termék kézbesítési idejét az eladó feltünteti a bellago.hu weboldalon is a termékleírás alatt, méret és szín megadása után. A vásárló tudomásul veszi, hogy a kézbesítési idő tájekoztató jellegű. Ha az eladó nem tudja az árut az adott időszakon belül kézbesíteni, haladéktalanul értesíti erről a vásárlót e- mailen keresztül  és tájekoztatja a vásárlót a várható kézbesítés időpontjáról. Ha az eladó nem tudja az árut egyáltalán kézbesíteni, akkor is köteles haladéktalanul értesíteni erről a vásárlót e- mailen keresztül a helyzet orvoslása érdekében. Ha a vásárló nem ért egyet a felkínált, ill. javalost megoldásal jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles 14 napon belül visszatéríti a vételárat a vásárló számlaszámára, ha a vételár már ki volt kizetve a vásárló részéről.

2. A vásárló e-mailen keresztül értesül az áruszállításról. Az elektronikus megrendelés státuszát a rendszerbe való bejelentkezés után kontrolálhatja a bellago.hu weboldalon, valamint e-mail üzenetben is figyelmeztetést kap.

3. Az árut csomagküldő szolgálattal szállítjuk a vásárló álltal megadott címre. A csomagküldő szolgálat telefonos úton felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és véglegesen megegyeznek a szállítás pontos idején.  Ha a vásárló nem lesz elérhető a megadott címen a megadott időben és nem jelöl ki egy meghatalmazott személyt a csomag átvételére, abban az esetben a vásárló felel az eladónál/csomagküldő szolgálatnál felmerült  károkért. Az ismételt kézbesítés költségei a vásárlót terhelik. Ha a vásárló kétszer egymás útan magyarázat nélkül nem veszi át a megrendelt terméket a csomagküldő szolgálattól, az eládonak joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ha a vásárló már a kifizette a vételárat, az eladó vissza utalja 14 napon belül a vételárat a vásárló által megadot számlaszámra, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.

4. Az áru tulajdonjoga átszáll a vásárlóra amint azt átveszi és az árat kifizeti.

5. A csomag minden alkalommal tartalmazza a számlát is. A csomag átadása csak azután lehetséges, hogy a vásárló kifizeti a teljes vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A csomag átvétele közben a vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy az áru becsomagolt-e, valamint a csomagolás nincs-e megrongálva és köteles aláírni az átvételi elismervényt.  A csomag sérülése esetén a futárral-kézbesítővel jegyzőkönyvet töltenek ki a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek és a vásarló kötelessége haladéktalanul a csomag sérulését az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvosolása érdekében. Ha a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, az ebből adódó későbbi reklamációt az eladónák van joga nem elfogadni.

6. Sértetlen, bontatlan, eredeti csomagként csak az a csomag számít, amely az eladó álltal védőszalaggal ellátott, amely az eladó nevét tartalmazza. A kézbesítő köteles a vásárlónak egyenként átadni a csomagokat és a helyszínen jegyzőkönyvet írni. Az ilyen módon keletkezett károkat a csomagküldő szolgálat állja. Ha a védőszalag sérült, vagy a vásárló más sérülést észlel a csomagon, amely a csomag előzetes kinyitására, ill. felbontására utal a vásárlónak joga van elutasítani a csomag átvételét és köteles erről a helyszínen jegyzőkönyvet írni és pontosan körülírni a kifogásait.

7. A vásárló köteles haladéktalanul a terméket ellenőrizni és abban az esetben, ha a kézbesített termék nem felel meg a megrendelt terméknek, vagy a vásárló bármilyen károsodást észlel a terméken, amely a szállítas alatt keletkezhetett, vagy más rendellenességet észlel  a vásarló kötelessége haladéktalanul ezt az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvoslása érdekében.

8. Az árut az eladó csakis a Magyar köztársaság határain belül kézbesíti.

9. Az áru kézbesítése az EU tagállamok területére, valamint más országokba előzetes irásbeli beleegyezés alapján történik. A posta-, ill. csomagköltségek, valamint szállíttási feltételek további egyeztetést igényelnek a vásárló es az eladó között.

IX. Csere/storno/reklamációs űrlap

1.  A vásárlónak az eladó ajánlja kitölteni a STORNO/CSERE/REKLAMÁCIÓs űrlapot (tovább csak „űrlap”) minden esetben:


1.1   Elállás az adásvételi szerződéstől 14 napon belül a termék kezbesítesét követően

Az adásvételi szerződéstől a vásárló elállhat, a termék kezbesítesét követő 14 napon belül magyarázat nélkül. Az árunak, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek kell lennie, valamint nem jelenhetnek meg rajta a viselés és elhasználódás jelei. A vásárlónak ebben az esetben nem kell megtéríteni a kezelési költséget, mellyel egyébként a adásvételi szerződéstől való elállás jár.

Az elállás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha az a határidő lejárta előtt van elküldve az eladónak. A postai úton történő visszalépés esetén célszerű a vásárló elállási szándekát levélbe foglalni és tértivevényes levélben eldüldeni (ajánlottan feladni).

Az eladó az elállás kézhezvételét követően elküldi a vásárló e-mail címére a visszaigazolást arról, hogya az elállás kézbesítve volt neki.

1.2   A vásárló visszaküldi az áruk, amelyet nem rendelt meg.

Ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a termék amelyet megrendelt, nem egyezik az áruval amelyet átvett, joga van visszaküldeni az eladónak max. 30 napon belül. A vásárlónak nem számolunk fel kezelési költségeket az áru visszaszállításáért. A szállítás költségeit az eladó állja.

1.3  A vásárló cserét szeretne a áruk nem megfelelő paraméterei miatt (méret és szín).

Abban az esetben, ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a megvásárolt termék nem megfelelő számára a szín vagy a méret miatt joga van cserére más színre/méretre max. a termék kezbesítesétől számított 14 napon belül. A cserét csak abban az esetben tudjuk lebonyolítani, ha azt a raktár készletek lehetővé teszik, valamint az áru nem mutat viselésre utaló nyomokat. Ha azt a raktár készletek nem teszik lehetővé abban az esetben az eladó úgy veszi, hogy a vásárlónak szándéka van elállni az adásvételi szerződéstől és a 1.1  pont alapján fogunk eljárni, ha az megfelel a 1.1  feltételeinek. A vásárlót a termék visszaküldésével járó költség terheli. Az eladó miután megkapta az kitöltöt űrlapot, valamint a cserélére szánt terméket, kézbesíti a kicserélt terméket a vásárlónak 14 napon belül.

1.4  A vásárlónak joga van a hibáltan termékre és a meghibásodás esetén felmerülő minőségi kifogásával az eladóhoz fordulhat. A közelebbi feltételeket a X. cikkelyben bővebben módosítja az ÁKF valamint az reklamációs rend  amely a bellago.hu weboldalán is feltüntetett.

2.  A vásárló köteles az űrlapon az alábbi adatok megadására:
2.1 A vásárló azonosítása, azaz cégnév/keresztnév, vezetéknév, székhely/cím, telefon, e-mail cím.
2.2 Az elektronikus megrendelés száma,
2.3 Termékleírás, arra a termékre vonatkozóan amelyet a cserélt termék helyett szeretnénk, és a cseretermék leírása, valamint kódja, színe, mérete, mennyisége, ára,
2.4 Cím, amelyre a csereárut küldjük,
2.5 A vásárló bankszámla száma és neve, valamint a bank kódja, amelyen a számla vezetve van, ha a vásárló a pénz visszatéritését bankszámlára kéri,
2.6 Dátum,
2.7  A vásárló aláírása, ha a vásárló póstán keresztül küldi az űrlapot.

3. Abban az esetben, ha az űrlap nincs teljesen kitöltve vagy az űrlaphoz nincs hozzácsatolva a vásárlási és átvételi bizonylat az eladó telefonos úton vagy e-mailen felszóllítja a vásárlót a hiányzó dokumentumok pótlására

4. Ha az eladónak nem sikerül ismételten telefonos úton elérni a vásárlót, vagy a vásárló nem reagál az e-mailes felhívásokra 7 napon belül az elektronikus űrlap / kért dokumentumok miatt, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a csere/visszaküldés/reklamáció intézését és a termék a vásárló terhére visszaküldésre kerül a feladó címére.

5. Abban az esetben, ha a vevőnek visszaküldött szállítmány visszatér az eladóhoz pl. a vevő reklamációja elutasítása esetén, vagy ha a vevő nem kezbesíti a kért dokumentumokat, az eladó az áru tárolásával kapcsolatban  tárolási díjat 300 Ft naponta jogosult számlázni.

6. Ha a kitöltött űrlappal és a kért dokumentumokkal nem érkezett meg a termék, amely a csere/ reklamáció tárgya, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a kérdéses termék intézését amíg meg nem érkezik a termék. Ha az eladó felszólítása után se kézbesíti a vásárló a termíket, amely csere/ reklamáció tárgya az eladó úgy határoz, hogy a vásárlónak nem áll szándékában a terméket cserélni/vagy reklamálni.

7. A termék, amely a visszaküldés/csere tárgya ha az lehetséges eredeti, jó állapotban lévő csomagolásban kell érkezzen, használatlanul, minden hozzátartozó darabbal. A vásárlónak ajánlott biztosítást kötni ilyen termékre postán keresztül történő visszaküldés esetén. A visszaküldött/cserélt/reklamált termék sérülésének kockázata a vásárlót terheli egészen az átvétel pillanatáig. A termék tulajdonságainak és műkdésének megállapításához szűkséges mérték kipróbálást meghaladó használatából eredő értékcsökkenésért a vásárló felelőséggel tartozik az eladó felé.

8.  A vásárlónak ajánljuk a teljesen kitöltött űrlapot minden hozzátartozó dokumentummal és a termékkel visszaküldeni az eladó erre szánt postafiók címére. Az eladó fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttel küldött csomagot a vásárló részéről.

9.  Az áru teljes összegét, amely visszaküldésre került az eladó részéről az itt elhangzott ÁKF-el összhangban, a kezelési költségeket leszámítva az ÁKF-ben felsorolt esetekben, a  vásárlónak visszafizeti az eladó a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 14 napon belül a csomag/kitöltött űrlap/dokumentumok érkezésétől számítva, amely az 1.2, 1.3 és 1.4 pontokban szereplő okokból volt visszaküldve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.
 

X. Szavatosság

1.  A vásárló által választott termékre 2 éves szavatosság jár. A szavatossági idő a termék kezbesítés napjától kezdődik.
2.  Minden termék mellé számla (vásárlási igazolás)is tartozik, amely egyben szavatossági levélként is szolgál.
3.  Reklamációt egyedül a bellago.hu vásárolt illetve teljesen kifizetett termékre tudunk elfogadni.
4.  Reklamáció esetén a vásárló az eladó címére köteles szállítani a tiszta, mechanikus úton nem sérült terméket, ha lehetséges akkor eredeti csomagolásban (azaz a cipőhöz tartozó dobozban) a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt.
5.  A jogos reklamáció térítésmentes.
6. A termék reklamáció eljárás részleteit megtalálják a bellago.hu oldalán reklamációs rend tétel alatt.

Alternatív vitarendezés

1. Az eladó előnybe részesíti a jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését, és ezért, ha a vásárló nem elégedett a reklamáció elintézésevel, vagy úgy érzi, hogy megsértette a jogait az eladó, annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, lépjen az eladóval kapcsolatba ezen az e-mail címen keresztül: [email protected] A vásárló ezen a téren 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testületi eljárását kezdeményezhet.
2. Békéltető testületek elérhetőségei - http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
3. A vásárló a panaszát benyújthatja ezen a portálon kereszlüt is (RSO platform - online vitarendezési platform) -  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

XI. Személyes adatok védelme

 1. Az eladó megőrzi a vásárló által megadott személyes adatokat tíz évig és kizárólag a következő célra használja: adásvételi szerződés megkötése, az elektronikus rendelés feldolgozása, a vásárló azonosítása, a kézbesítés realizálása, számlázás és a nélkülözhetetlen kommunikáció a felek között.

2.  Az eladó nem adja ki a vásárló adatait harmadik félnek a beszállítón és a csomagküldő szolgálaton kívül, de csakis azon adatokat közli, amelyek nélkülözhetetlenek a szállítás sikeressége szempontjából. Az eladó a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli. A termék megrendelésével a bellago.hu webáruházból a vásárló megerősíti, hogy az adatait az eladónak önszántából adta ki és jóvá hagyja annak feldolgozását, amíg az nincs ellentmondásban a jogi előírásokkal a jogi előírások keretein belül.

3. A vásárló egyetért a személyes adatai feldolgozásával az eladó közvetlen marketing céljából tíz éven keresztül. A vásárlónak ingyenes írásos kérelem alapján joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen marketing céljából a vásárló engedélye nélkül, vagy kérheti adatai megsemmisítését.

4.  A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó meghatalmazza a személyes adatok feldolgozásával a közvetítőt.

5.  A vásárló kijelenti, hogy az összes, általa közölt adat igaz és valós. A vásárló kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok megadásával járó következményekkel.

6. A vásárló meghatalmazza az eladót az álltala megadott információk lekérdezésére a bankkártyával kapcsolatosan és ezt megteheti az adott bank ügyfélszolgálatán, vagy a társaságnál, amely a bankkártyát kiadta.

7. A vásárló az önkéntes adatkezelési hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását.

8. A vásárlók a fiókjukba történő bejelentkezést követően bármikor módosíthatják vagy frissíthetik személyes adataikat, vagy kérhetik ezt írásban is az [email protected] e-mail címen. Ugyanakkor a vásárló írásban kérheti személyes adatai törlését az adatbázisból.

Ha a vásárló nem szeretne Hírleveleket kapni a bellago.hu-tól, törölheti magát az eladó adatbázisából a Hírlevél alsó részén található „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintva.

9. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó süti fájlokat (un. cookies) használ, hogy hatékonyabbá és egyszerűbbé tegye a www.bellago.hu oldal látogatását. A vásárló visszautasíthatja a cookie fájlokat vagy törölheti, ha szükséges. A leírást hogyan kell a cookie-kat törölni, megtalálja a böngésző „Súgó” menüpontjában.

XII. Záró rendelkezések

9. Amennyiben jelen ÁFK valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak és az ÁFK visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.
 8. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló egyetértését és beleegyezését adja az eladó ÁKF-jével.

7. A szerződéses felek megegyeznek, hogy minden vita, amely közöttük létrejön jogi úton a szerződés alapján, vagy az összefüggö szerződések alapján az érvényességi vitát beleértve, valamint a szerződés értelmezésével és beszüntetésével kapcsolatosan megpróbálják elsőbbségben egyeztetéssel megoldani. Ha nem sikerül a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésé, vagy a békéltető testületi eljárás sem hozza meg a kívánt eredményt a fogyasztó választhat, hogy saját lakóhelye szerinti bíróság előtt vagy az eladó székhelye szerinti bíróság előtt kezdeményez peres eljárást a magyar jogrend szerint.

6. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy ezt az ÁKF –t bármikor megváltoztassa / kiegészítse. A változások / kiegészítések a bellago.hu weboldalon megjelenő nap dátumával lép érvénybe és ezek a változások / kiegészítések nem érintik a multba létrejött adásvételi szerződéseket.

5. Az eladó bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a bellago.hu-n lévő termékek kínálatát.

4. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetett, nem közvetett, vagy rendkívüli károkért a bellago.hu-ról származó információk felhasználása miatt.

3. Az eladó figyelmezteti a vásárlót, hogy a bellago.hu weboldalán lévő információkat frissítheti előzetes figyelmeztetés nélkül.

2. Az eladó nem felel a károkért, amelyek a hibás bellago.hu weboldalra való csatlakozás után keletkeznek. A számítógép és a benne lévő adatok védelme a vásárlót terheli.

1. A bellago.hu-ról való termék vásárlása esetén az eladó feltételezi a vásárló oldaláról az internet ismeretségét és az internetes technológia álltal feltételezett lehetséges problémák elfogadását.

Ezek az egyedi üzleti feltételek 2017. február 25-én lépnek hatályba